Opdracht 4
KLEDING VERSTELLEN

>

INLEIDING


Als er een knoop van je jas is gesprongen, is het zonde om een nieuwe jas te gaan kopen. Dat kost geld en het is niet milieuvriendelijk: je verspilt onnodig materialen.
Ook een scheur of een gat in een broek kunnen hersteld worden.


Technische termen.
Goede kant        kant waar de knoop zit
Verkeerde kant        waar de knoop niet zit
Aanhechten        het begin van de draad aan de stof vastmaken
Afhechten        het eind van de draad aan de stof vastmaken
Steek        met naald en draad 1x de stof in en er weer uit


Voorbereiding.
Lees de hele opdracht door (inleiding en uitvoering) en beantwoord de volgende vragen met goede zinnen in je schrift.

 1. Maak eerst de kopregel in je schrift. Zet daaronder de verdeling van de taken in de groep.
 2. Noem een goede reden om kleding te verstellen.
 3. Uit welke 4 onderdelen bestaat deze opdracht?
 4. Welke drie afbeeldingen heb je nodig (zie: wat heb je nodig?)?
 5. Lees de technische termen.
 6. Wat is de goede kant en wat is de verkeerde kant van de stof?
 7. Wat is aanhechten
 8. Wat is afhechten?
 9. wat is een steek?
 10. Waarom moet een knoop soms op een steeltje?
 11. Haal een paraaf.


DEEL 1

TWEE KNOPEN AANZETTEN


Wat heb je nodig?,

Wat moet je doen?


 1. bekijk afbeelding hiernaast, en het voorbeeld.
 2. Zet twee knopen zo aan, dat de draadjes evenwijdig aan de rand van de stof lopen. De twee knopen moeten op precies dezelfde afstand van de rand van de stof komen (net zoals in het voorbeeld)
 3. Maak drie steken op de plaats waar de knoop moet komen, maar aan de verkeerde kant, en trek de draad goed aan (= aanhechten van de draad).
 4. Ga met de naald naar de goede kant.
 5. Trek de draad door een gaatje in de knoop en breng de knoop in de goede stand (zie het voorbeeld).
 6. Steek de naald door een ander gaatje naar de achterkant, en door weer een ander gaatje terug.
 7. Steek zes vier keer door elk gat.
 8. Eindig aan de verkeerde kant (waar de knoop niet zit).
 9. Hecht de draad af, dat wil zeggen: maak twee steken op dezelfde plaats en trek de draad strak aan.
 10. Knip de naald los.
 11. Haal een paraaf.DEEL 2

KNOOP AANZETTEN OP EEN STEELTJE


Inleiding.
Platte knopen die vaak gebruikt worden, moeten worden aangezet op een steeltje. Om te voorkomen dat de stof inscheurt kan je aan de achterkant een klein knoopje aanbrengen. Gemakshalve laten wij dit nu achterwege. De goede kant is de kant waar de knoop komt; de verkeerde kant is de achterkant.

Wat heb je nodig?
Wat moet je doen?
 1. Bestudeer de afbeelding; vraag hulp als je het niet snapt.
 2. Bekijk het voorbeeld
 3. Zet de knoop zo aan, dat de draadjes evenwijdig aan de rand van de stof komen te liggen. Niet kruisen!
 4. Neem een extra lange, dubbele draad.
 5. Leg een knoop aan het eind.
 6. Hecht de draad aan, waar de knoop moet komen.
 7. Trek de draad door een gaatje in de knoop en breng de knoop in de goede stand (zie het voorbeeld).
 8. Leg de lucifer op de knoop.
 9. Steek de naald door een ander gaatje naar de achterkant, en door weer een ander gaatje terug; de draden moeten over de lucifer vallen.
 10. Steek minstens twee zes keer door de gaten.
 11. Eindig aan de verkeerde kant.
 12. Trek de lucifer weg.
 13. Trek de knoop omhoog.
 14. Ga naar de goede kant, maar steek de naald niet door de knoop heen.
 15. Wind de rest van de draad tussen de knoop en de stof om de draden heen, zo krijg je een steeltje.
 16. Hecht aan de verkeerde kant af.
 17. Als je te weinig draad over hebt, hecht je aan de verkeerde kant een nieuwe draad aan, en ga je verder met 12.
 18. Knip de naald los.
 19. Haal een paraaf.

DEEL 3

WINKELHAAK REPAREREN


Wat heb je nodig?
Naald, draad, stuk stof met scheur,
Wat moet je doen?

 1. Bestudeer de afbeelding goed en het voorbeeld ook.
 2. Hecht de draad bij het begin van de scheur aan.
 3. Steek schuin de scheur over en steek de naald van onder naar boven door de stof
 4. steek weer schuin over, en steek van onder naar boven,
 5. trek de draad aan
 6. Enzovoorts
 7. Aan het eind van de scheur de draad afhechten
 8. De draad losknippen.
 9. Haal een paraaf.DEEL 4

EEN STUK OPZETTEN

(over de gerepareerde winkelhaak heen)


Wat heb je nodig?
Een lap stof, grote schaar, naald en draad, rijgdraad, het voorbeeld.
Wat moet je doen?
 1. Bestudeer de afbeelding van de festonsteek en bestudeer het voorbeeld.
 2. knip een stuk uit de lap, dat groot genoeg is om e winkelhaak te bedekken.
 3. Leg het stuk over de winkelhaak.
 4. Zet het stuk vast met een rijgdraad. Binnenste vierkant in de figuur.
 5. Zet om het stuk ook een vierkant uit met rijgdraad. (buitenste vierkant in de figuur.
 6. Begin op het buitenste vierkant met aanhechten van de draad.
 7. Steek door de stof naar beneden en door het lapje omhoog bij het binnenste vierkant.
 8. Trek de draad opzij en maak een nieuwe steek naast de eerste; zorg dat de draad die je opzij hebt getrokken, onder de naald blijft
 9. Trek de draad aan.
 10. Herhaal 7, enzovoorts.
 11. Als je klaar bent, de draad afhechten en afknippen.
 12. Haal een paraaf. (volgende bladzijde)

 13. Ruim de spullen op en haal een paraaf.
 14. Doe de bespreking
Bespreking en vooruitblik
  1. hoe ging het aanzetten van de twee knopen?
  2. hoe ging het aanzetten van de knoop op het steeltje??
  3. hoe ging het repareren van de scheur?
  4. hoe ging het opzetten van het stuk?
  5. wat vond je moeilijk?
  6. wat zou je de volgende keer anders doen?
  7. Welke opdracht moet je volgende week doen?
  8. Moet je daar nog iets voor meenemen?
  9. haal een paraaf